EL BLOC

Noticies


Continua la intervenció arqueològica davant la catedral de Tortosa 01/07/16

Les intervencions arqueològiques al solar situat davant de la catedral de Tortosa avancen a bon ritme.


Després de dues setmanes d’excavació, s’han localitzat dos trams de muralla, essent la més moderna la que, edificada al segle XIV, tancava la ciutat pel riu. De fet, la seva construcció, que a trams aprofitava l’anterior, va permetre guanyar petits espais a la riba de l’Ebre, que foren ocupats per recintes de funcionalitat diversa.
HTML Comment Box is loading comments...