Projectes

Projecte: Els ibers al descobert / Los íberos al descubierto
Fundación Española para la ciencia y la tecnología (FECYT) (FCT-15-10658)


El Grup de Recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia (GRESEPIA) de la URV, desenvolupa els seus projectes científics, des de fa 15 anys, en diversos jaciments arqueològics de les comarques del sud de Catalunya, al Camp de Tarragona i sobre tot a les Terres de l'Ebre. La punta de llança de la seva investigació són els assentaments protohistòrics de La Cella (Salou, Tarragonès) i L'Assut (Tivenys, Baix Ebre), essent també destacada la recerca desenvolupada als jaciments de del Turó del Calvari (Vilalba dels Arcs, Terra Alta), La Gessera (Caseres, Terra Alta) i Les Planetes (Tortosa, Baix Ebre) així com les destacades intervencions arqueològiques a la mateixa ciutat de Tortosa (Baix Ebre). Les premisses que impulsen la recerca de l'equip és la multidisciplinarietat i la integració de noves tecnologies tant en la investigació com en la comunicació dels resultats. Així doncs s'apliquen totes aquelles tècniques derivades de les ciències que poden donar llum a múltiples qüestions de caire històrico-antropològic (arqueobotànica, zooarqueologia, Sistemes d'Informació Geogràfica, disseny 3D, etc.). Així mateix, existeix una arrelada consciència de socialització del coneixement desenvolupat dins del grup, és per això, que el GRESEPIA, ha impulsat i organitzat diversos actes divulgatius mostrant el seu treball.
El projecte Els ibers al descobert, parteix de la demanda dels centres educatius per explicar als seus alumnes la història antiga de la Península ibèrica d’una manera original, didàctica i alhora rigorosa, dins d’un marc genèric, però extrapolable a àmbits locals. En aquest sentit, el Ministerio de Economía y Competitividad, concretament des de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT), ens ha concedit un ajut destinat al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació, per desenvolupar aquest projecte, que consta de quatre tallers didàctics centrats en la cultura ibèrica, amb temàtiques variades que van des de la formació del que hom anomena món ibèric, la seva ritualitat, l’alimentació d’aquest pobles preromans, o el desenvolupament de l’escriptura ibèrica.
Els tallers es posaran en marxa a partir del curs 2016/2017 i es podran sol·licitar des de qualsevol centre educatiu, museus, espais d’educació i divulgació de la cultura científica.