GRESEPIA

GRUP DE RECERCA SEMINARI DE PROTOHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILIEl grup d'investigació GRESEPIA forma part del Departament d'Història i Història de l'Art de la Universitat Rovira i Virgili. Format a inicis del segle XXI, la trajectòria en recerca dels seus components es va iniciar l'any 1996, amb la intervenció arqueològica a l'assentament ibèric de Les Planetes (Tortosa, Baix Ebre), en el marc d'un projecte que amb algunes variacions s'ha centrat en l'estudi de l'evolució socio-política de les comunitats assentades al sud de Catalunya durant la Protohistòria. Tota aquesta activitat s'ha vist reflectida a nivell científic en la publicació de diversos articles, llibres o la participació en congressos i reunions nacionals, estatals i internacionals.